dimarts, 10 de març de 2009

Colom i el Llibre dels privilegis de Sevilla

MANEL CAPDEVILA - FUNDACIÓ NOVA HISTÒRIA

L'any 92 un amic de l'editorial Tabapress em va regalar un llibre que acabaven de publicar (Tabapress 1992) en el que hi va participar la Consuelo Varela. S'anomena 'El Libro de los privilegios concedidos a los mercaderes genoveses establecidos en Sevilla (siglos XIII-XVI) - Archivo General de Simancas'. La Varela en aquell temps era per a mí la més alta autoritat sobre Colom, ja que tots els llibres interessants que trobava d'en Colom eren d'ella o del seu marit, en Juan Gil.

M'el vaig llegir amb interés perquè des de feia molts anys portava al cap una dèria sobre les galeres de Jaume I a Sevilla: Sempre s'ha dit "Fernando III conquistó Sevilla por mar", Castella no tenia prous galeres peró sí Jaume I i els genovesos que el van ajudar.

Amb Jacme I va pactar el casament de Violant amb l'infant Alfons, peró que els va donar als genovesos a canvi? Aquest llibre ho explica: PRIVILEGIS D'EXEMPCIÓ D'IMPOSTOS I ALCABALES.

Per a gaudir d'aquests privilegis els genovesos que residien a Sevilla, s'havien d'apuntar (registrar) en aquest anomenat "Libro de los privilegios",. Era el llibre de registre portat per un oficial del rei que els atorgava -prèvia certificació de que residien a Sevilla- el dret a l'exempció d'impostos.

Hi son registrats tots els comerciants genovesos que han tingut residència a Sevilla al llarg dels segles XII-XVI, incloent els de l'època de Colom, però em va sorprendre que ni Colom ni cap familiar seu i fós registrat.

Tot i que bona part dels estudiosos de Colom ens asseguren que era d'allò més estalviador, com podia deixar passar per alt l'oportunitat de fer negocis, sense pagar ni alcabales ni d'altres impostos?

Qualsevol persona amb dos dits de front només hi podrà veure alguna d'aquestes possibilitats: O bé no era genovès, o no va residir mai a Sevilla... o àmbdues coses.